Swiss Power Wrestling
 

News - SPW Warzone 22, Résultats

Akuma a battu Tormentor

Yoshihiro Yamada a battu Jason

Miss Sara Jay a battu Eloanne

Adrian Johnatans et Ragnar Rök
ont battu
Jason et Kurt Simmons

Résultats détaillés et photos

mis en ligne le : 02.04.15 par SPW

Swiss Power Wrestling
Design & Webmonstering by Pat.O
Contact: webmaster@spw-catch.com